Helheder

Helheder
Fællesbetegnelse for alle former for
sætninger og syntagmer.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Genstandshelhed — Fællesbetegnelse for helheder med en nominalkerne (nominalsyntagmer og præ positionssyntagme), som udgør et led. Ex: han boede i det store hus …   Danske encyklopædi

  • gestaltpsykologi — ge|stalt|psy|ko|lo|gi sb., en, er, erne (psykologisk retning som lægger vægt på menneskets tilbøjelighed til at opfatte i helheder) …   Dansk ordbog

  • § 40. Indledning — Tegnsætning skal lette forståelsen af skrevne tekster. De enkelte tegn (punktum, semikolon, komma, spørgsmålstegn osv., jf. § 2. Tegn.1) bruges som hovedregel til at sammenbinde eller adskille helheder i teksten og har ofte en funktion der svarer …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”